เป็นผู้ผลิตเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหารสำหรับชุบทอด ใช้กับ เนื้อสัตว์ต่างๆ อาหารทะเลนานาชนิด ,ผัก ขายให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร มีสินค้ามากมายหลายชนิด ในสไตส์ญี่ปุ่น อเมริกา และสามารถทำในแบบที่ลูกค้าต้องการ